Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Trosopplæringstiltak felles Bolsøy


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Informasjonen vil kun til brukt i forbindelse med det aktuelle trosopplæringstilbudet og eventuelle oppfølgende tilbud de nærmeste to år.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv her hvis det er noe vi trenger å vite om, f eks matallergi eller spesielle behov for tilrettelegging. Skriv også her hvis det er spesielle ting du vil si fra om angående det du melder deg på.
Her velger du det arrangementet du vil melde deg på:
Kryss av her for det som er aktuelt (flere valg):

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: