Agrando påmelding > Påmelding

Dåpsskule


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noe som kan være greit for oss å vite? Allergier, cøliaki, spesielle behov, eller annet? All informasjon hjelper oss når vi skal skaffe nok voksne.
Går barnet på SFO til vanlig på tirsdagene?
Velg hvilken klasse barnet går i.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Kan du bidra med noe av dette?

 

Kan bilder av barnet brukes i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook o.l)?


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Kan du bidra med noe av dette?

 


                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort