Agrando påmelding > Påmelding

Tweens-helg


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noe som kan være greit for oss å vite?Har barnet spesielle behov? Matallergi, cøliaki el.l?
Kan bilder som viser barnet (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (feks hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Vi trenger litt hjelp på lørdagssamlingen. Kryss av dersom noe av dette passer for deg.