Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding 4-årsbok Vang menighet høsten 2019


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite eller måter å tilrettelegge for ditt barn på?
I hvilken kirke vil du ta imot kirkeboka?
Kirkebokutdeling i Vang kirke 10. november 2019
Kirkebokutdeling i Øvre Vang kirke 17. november 2019
Hvor vil du delta på samling?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av den påmeldte blir brukt på våre hjemmesider/facebooksider samt fremtidige invitasjoner?