Agentleir 2019


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
For at leiren skal bli ett godt og trygt sted for alle, må vi vite om ditt barn har noen spesielle behov. Alt fra praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging, sykdommer, allergier eller andre ting som vi må vite om for at ditt barn skal ha det bra.
Jeg vil gjerne sove på rom med:
Mitt barn kan/vil:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at vi kan bruke navn og bilde av den påmeldte i menighetsblad og i invitasjoner/brosjyrer for kommende agentleire?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: