Agrando påmelding > Påmelding

Tweens


Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Mobilnummeret må vera til ein vaksen me kan kontake.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Noter her dersom barnet har matallergiar eller anna me bør vite om.

Er det i orden at namn og bilete av barnet vert publisert i kyrkjebladet?