Agrando påmelding > Påmelding

Tårnagent påmelding


Fyll ut informasjon om barnet. Mobilnummer må vera til ein vaksen me kan kontakte ved behov.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
Me treng informasjon om matallergiar eller anna som krev særskilt tilrettelegging. Noter evt. her.
I kva kyrkje vil du vera Tårnagent?
Tårnagent i Strandebarm kyrkje
Tårnagent i Ålvik kyrkje
Tårnagent i Øystese kyrkje
Tårnagent i Vikøy kyrkje
Me treng hjelp frå foreldre/vaksne til praktiske oppgåver. Har du/de høve til å hjelpe til under arrangementet? (Dersom ja, noter òg namnet til den/dei vaksne i kommentarfeltet over.)

Er det i orden at namn og bilete av den påmeldte vert publisert i kyrkjebladet?

                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort