Agrando påmelding > Påmelding

Tårnagent påmelding


Fyll ut informasjon om barnet. Mobilnummer må vera til ein vaksen me kan kontakte ved behov.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
Me treng informasjon om matallergiar eller anna som krev særskilt tilrettelegging. Noter evt. her.
I kva kyrkje vil du vera Tårnagent?
Tårnagent i Strandebarm kyrkje
Tårnagent i Ålvik kyrkje
Tårnagent i Øystese kyrkje. For 3. klasse i både Norheimsund og Øystese.
Har forelder/vaksen høve til å hjelpe til under arrangementet? I så fall, noter namnet til den vaksne i kommentarfeltet over.

Er det i orden at namn og bilete av den påmeldte vert publisert i kyrkjeblad/avis/heimesida vår?