Agrando påmelding > Påmelding

Legoklubb


Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut. Mobilnr. må vera til forelder/føresett.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Noter her dersom barnet har matallergi eller anna me bør vete om. De kan evt. ta kontakt på tlf. 930 21 676.
Kvar vil du vera med på legoklubb:
Legoklubb Strandebarm
Legoklubb Norheimsund
Legoklubb Øystese
Legoklubb Ålvik
Har ein vaksen høve til å vera med? Noter i kommentarfeltet dersom de t.d. berre kan vera med på nokre av samlingane.

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?