Agrando påmelding > Påmelding

Krølletreff


Fyll ut informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Noter namnet til den vaksne som følgjer barnet.

Kryss av her dersom det er ok at namn og bilete vert publisert i HF eller kyrkjebladet.