Agrando påmelding > Påmelding

Skulestartbok i Kvam


Mobilnummeret skal vera til den forelderen som vil motta melding ved evt. endringar og informasjonar. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Noter her dersom: 1) barnet har allergi eller treng tilrettelegging på anna vis 2) de IKKJE ynskjer at bilete av barnet skal publiserast i Kyrkjebladet eller lokalavisa.
I kva kyrkje vil de koma for å få skulestartbok?
Strandebarm kyrkje skulestart-bok
Norheimsund kyrkje skulestart-bok
Øystese kyrkje skulestart-bok
Ålvik kyrkje skulestart-bok