Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Dei mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2020 13.08 Fjell kyrkje
2020 03.09 Foldnes kyrkje
2020 17.09 Landro kyrkje
2020 01.10 Fjell kyrkje
2020 22.10 Foldnes kyrkje
2020 12.11 Fjell kyrkje
2020 10.12 Foldnes kyrkje
Avtalt dåpskurs annan stad

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Velg målform på barnebibel


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: