Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding koråret 19/20 (eksisterende medlemmer)


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Velg kor:
Ungdomskoret 2019-2020
Aspirantkor 1 2019-2020
Aspirantkor 2 2019-2020
Guttekoret 2019-2020
Jentekoret 2019-2020

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Hovedmedlem aspg, ASP 1, ASP 2, JK, GK, UK korår Beløp: kr 1200,00
Kontingenten for høst 19 og vår 20 betales ved påmelding.