Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Konfirmantfest 2019


Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Kor mange kjem til festen inkludert konfirmanten? Er det allergiar/intoleranse vi må ta omsyn til?
Konfirmantfest 2019
Konfirmantfest TimeUndheim 2019
Konfirmantfest Bryne 2019