Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2020-2021 Skjold menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut. Har du ikke e-post, la feltet stå åpent.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt? (Eksempel: lesevansker,allergi, funksjonshemming, diagnoser, er konfirmanten i en utsatt gruppe for covid -19, om konfirmanten ikke kjenner noen andre m.m)
Her kan du skrive fornavn og etternavn på 1-2 konfirmanter som du ønsker å være på gruppe med. Gjelder temasamlinger onsdager eller torsdager.

Skole
Klasse


Velg første valget ditt til konfirmasjonsdag. (Du vil få svar på om du får denne datoen i slutten av august, her er ikke første man til mølla) Lengre nede i skjemaet skriver du andre valget ditt.
Lørdag 22. mai kl 11.00
Lørdag 22. mai kl 13.00
Lørdag 22. mai kl 15.00
Lørdag 29. mai kl 11.00
Lørdag 29. mai kl 13.00
Lørdag 29. mai kl 15.00
Søndag 30. mai kl 11.00
Søndag 30. mai kl 13.00
Vi tenker å ha undervisning på torsdager og onsdager. ca 1 gang i mnd. Det varer i ca.2 timer. Undervisningen kan bli nettbasert. Men vi ønsker at du velger dag som passer deg best, så får vi se hva vi får til.

 

Konfirmasjonsdag og klokkeslett: ( her velger du andre valget ditt)

 

Hva liker du best å gjøre på fritiden? Kryss gjerne av flere ting.

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her kan du skrive om det er noe du vil informere oss om.
Hva kan du bidra med?

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i Menighetsbladet, hjemmesiden og eventuelt lokalavisen.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her kan du skrive om det er noe du vil informere oss om.
Hva kan du bidra med?

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Konfirmasjonsbetaling i Skjold kirke Beløp: kr 1400,00
Vi ønsker at flest mulig betaler for konfirmasjonen ved påmeldingen, dette gjør det mye lettere for oss. Du får tilbud om å betale etter denne nettsiden er fult ut. Har du ikke mulighet for å betale nå eller ønsker å dele opp summen er dette mulig. Da tar vi det på mail etter påmeldingen. Det er viktig at familiens økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Henvend deg til oss hvis du opplever at opplegget er for dyrt. Da finner vi en løsning sammen.