Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2019-2020 Skjold menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt? (Eksempel: lesevansker,allergi, funksjonshemming, om konfirmanten ikke kjenner noen andre m.m)
Her kan du skrive fornavn og etternavn på 1-2 konfirmanter som du ønsker å være på gruppe med. Gjelder temasamlinger onsdager eller torsdager.

Skole
Klasse


Velg en gruppe: Hos oss kan du velge å være praksis konfiramant, eller vanlig konfirmant. Les mer om praksis konfirmant heftet som du har fått i posten. Heftet ligger også på våre nettsider under konfirmant.
Praksis konfirmant 2020
Konfirmant 2020
Vi har undervisning på torsdager. ca 1 gang i mnd. Det varer i 2 timer.

 

Konfirmasjonsdag og klokkeslett: (Pga. at fristen nå er fristen ute, har jeg tatt vekk noen datoer for konfirmasjon som er fulle.) Disse du har å velge i mellom:

 

Hva liker du best å gjøre på fritiden? Kryss gjerne av flere ting.

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her MÅ du skrive opp et andreønske for konfirmasjonsdato og klokkeslett. I tillegg kan du skrive her dersom det er spesielle årsaker til ditt førsteønske.
Hva kan du bidra med?

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i Menighetsbladet, hjemmesiden og eventuelt lokalavisen.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her MÅ du skrive opp et andreønske for konfirmasjonsdato og klokkeslett. I tillegg kan du skrive her dersom det er spesielle årsaker til ditt førsteønske.
Hva kan du bidra med?

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Konfirmasjonsbetaling i Skjold kirke Beløp: kr 1400,00