Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Hjelmeland - Årdal - Fister 2021


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Dersom to foresatte vert fylt ut vil samme info bli sendt til begge to. Skriv i kommentarfeltet om de kun les e-post sporadisk. Då vil de få info på papir.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko me bør vita om konfirmanten? Eks. matallergi, tilrettelegging, familieforhold eller anna. Deltek du i nokon fritidsaktivitetar? Er desse på ein fast dag?

Last opp eit bilete av deg sjølve som me vil nytta til å læra namn. Bildet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Kryss av for kva kyrkjelyd du høyrer til og om du velger leir eller anna opplegg
Hjelmeland 2021
Fister 2021
Årdal 2021
Leir
Anna opplegg
Passer det for deg med undervisning onsdag 14.45-16?

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Føresett kan spørjast om hjelp på Camp Ryfylke til:

Er i orden at namn og bilde av konfirmanten blir offentleggjort på nettsida og lokalavis.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Føresett kan spørjast om hjelp på Camp Ryfylke til: