Konfirmantpåmelding Kvinesdal kirkelige fellesråd 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe du ønsker å formidle til oss? Det er viktig for oss å kjenne til behov for særskilt tilrettelegging eller spesielle allergier:
Last opp ansiktsbilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Velg menighet
Kvinesdal 2019
Feda 2019
Fjotland 2019
Ønsket konfirmasjonsdag og kirke

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Aktuelle oppgaver for foresatte

 

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i avis og på nett.Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Aktuelle oppgaver for foresatte