Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2021


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? (Allergier eller andre spesielle hensyn)


Velg konfirmasjonstidspunkt
Vestby kirke lørdag 4/9 kl. 10.30 (11 ledige plasser)
Vestby kirke lørdag 4/9 kl. 12.30 (3 ledige plasser)
Vestby kirke søndag 5/9 kl. 11.00 (15 ledige plasser)
Garder kirke søndag 5/9 kl. 13.00 (ledige plasser)
Son kulturkirke lørdag 18/9 kl. 10.30 (10 ledige plasser)
Son kulturkirke lørdag 18/9 kl. 12.30 (5 ledige plasser)
Såner kirke søndag 19/9 kl. 10.30 (13 ledige plasser)
Son kulturkirke søndag 19/9 kl. 11.00 (14 ledige plasser)
Hvitsten kirke søndag 19/9 kl. 13.00 (ledige plasser)
Ønsker du å være leirkonfirmant eller seminarkonfirmant?

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Hva kan du bidra med under konfirmanttiden?

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Hva kan du bidra med under konfirmanttiden?