Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Voss, Evanger og Raundalen sokn 20/21


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko som gjeld konfirmanten, vi treng å vite?


Her vel du det undervisingsopplegget du vil vera med på. Hugs å velgje tre alterntiv. Klikk først på det du helst vil ha.
Hjelpa-T-konfirmantar 2021
Refleks-konfirmantar 2021
Måndagsgruppe 2021
Tysdagsgruppe 2021
Onsdagsgruppe, 2021
Torsdagsgruppe 2021
ALLE må markere den dagen/klokkeslettet dei ynskjer konfirmasjon. Det treng ikkje vere i lag med klassen.

 

Bibel på nynorsk eller bokmål?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av foreldre til ulike ting i løpet av året. Kryss gjerne av her.

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg? Det vil seie at namnelista vert sendt Hordaland før konfirmasjon og at gruppebilete og andre bilete kan verte brukt i Kyrkjenytt og på nettsida/facebooksida vår. Vi koblar ikkje namn og bilete på nett.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av foreldre til ulike ting i løpet av året. Kryss gjerne av her.