Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2021 Jar menighet


Konfirmanten
Velkommen til konfirmasjonsregistreringen. Dette skjemaet må fylles ut av foresatte med konfirmanten tilstede. Kopi av dåpsattest, eller fødselsattest for konfirmanter som ikke er døpt, sendes til sg576@kirken.no eller leveres menighetskontoret innen fristen 1. oktober 2020. Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må fylles ut for å gå videre i registreringen. Bruk stor forbokstav og små bokstaver ellers. Bekreftelse av påmeldingen sendes til oppgitte e-postadresser til foresatte og konfirmant. Oppgi konfirmantens egne e-postadresse, slik at de mottar informasjon og får muligheten til å opptre selvstendig gjennom konfirmasjonstiden. Opplysninger om foresatte fylles ut på de neste sidene.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
For å tilrettelegge for konfirmanten, trenger vi informasjon om ting som påvirker konfirmanttiden. Dette kan være allergier, sykdommer, læringsvansker, funksjonshemminger, utfordrende familiesituasjoner og mobbeproblematikk. Dersom foresatte ønsker å bli kontaktet for å gi ytterligere informasjon, skriver dere også inn navn og nummer dere vil kontaktes på.
Skole
Klasse


Velg undervisningsopplegg
Hovedvariant med sommerleir
Mikskonfirmant
Tilrettelagt konfirmasjon
I uke 7 og 9 blir det undervisningssamling på kveldstid. Hvilken kveld passer best?

 

Hvilken konfirmasjonsdag ønsker dere aller mest?

 

Er konfirmanten døpt?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger de foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmasjonsopplegget. De som får tildelt oppgaver kontaktes i god tid før den aktuelle datoen. Hvilke oppgaver er dere tilgjengelige for? Vi fordeler ut fra det dere setter dere opp på.

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger de foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmasjonsopplegget. De som får tildelt oppgaver kontaktes i god tid før den aktuelle datoen. Hvilke oppgaver er dere tilgjengelige for? Vi fordeler ut fra det dere setter dere opp på.

 

 
              
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort