Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Madlamark Kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De lyse feltene / stjernefelt må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer mye via sms. Personnummer blir ikke liggende tilgjengelig i våre lister, men trengs for kirkebokføring. Fyll ut to foresatte hvis begge skal få mail-informasjon. Vi skulle ha startet med weekend - som alltid oppleves som konf-årets høydepunkt - på Horve leirsted i august - dette anses som umulig pga.korona. eneste mulighet for weekend våren 2021 er 26.-28.februar, første helg i vinterferien. Vi trenger en stor andel med på weekend for å gjennomføre, og ber om å gi en foreløpig påmelding til dette allerede nå (avtal med foreldre).
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?
Jeg vil gjerne være i "gjeng" sammen med (1-2 navn):

Skole
Klasse


Velg opplegg. "Med justeringer" dreier seg om særlige praktiske eller økonomiske hensyn.
01 Tilrettelagt konf 2021
01 Vanlig konf 2021
01 Vanlig konf med justeringer 2021
Påmelding til evnt.weekend 26.-28.feb.2021

 

Velg foretrukket dag og tid for selve konfirmasjonsgudstjenesten. Tidspunkt kan ikke garanteres,blir bekreftet ila juni. Lørdag kl.13 er nå fullbooket.

 

Tidspunkter i uka du VET blir vanskelig med "Gjeng-samling" for deg (kryss av færrest mulig):

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: