Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Babysong


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Kor vil du vera med på Babysong?
Sandeid haust 19 (7 ledige plasser)
Skjold haust 19 (ledige plasser)
Ølen haust 19 (ledige plasser)
Ølen vinter 20 (5 ledige plasser)
Skjold vår 20 (3 ledige plasser)

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

Er det i orden at bilete (utan namn) av den påmeldte blir brukt i samband med informasjon om Babysong (nettside, brosjyre, kyrkjelydsblad...)?